Skip to content

Profesyonel Hayatım

Merhaba,

Annemin bir öğüdü her dem kulaklarımda; “Oğlum, ne olursan ol, önce doğru ol, güvenilir ol, insan ol.”
Ne iş yaparsam yapayım bu öğüdü kalbime işleyerek yapıyorum. Özellikle; Kurumsal İletişim, Dijital İletişim, Kurumsal Algı Yönetimi, Tanıtım, Marka İtibar Yönetimi, Sosyal Medya Yönetimi, Kültürel ve Sanatsal Etkinlik Planlama, Medya ve Etkinlik Bütçe Planlama, PR Yönetimi, İçerik Geliştirme, Pazarlama ve Tanıtım Strateji Geliştirme, Etkinlik Yönetimi, Lider İletişimi, Yayıncılık ve Dergi/Yayın Yönetimi konularında edindiğim tecrübelerle farklı alanlarda çalışabilirim.
Boş zamanlarımda dünyayı adımlarım, kitap okurum, ailemle ilgilenirim, yazılar yazarım. Düşünürüm, Düşlerim…

Sosyal medyada beni takip et!

Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal medyada çok önemli. Birlikte sana en uygun iletişim dilini oluşturacağız. Ama önce bir sorunun cevabını bulmamız gerekiyor; sen kimsin?

Kurumsal İletişim

Bir ileri iki geri… Hayır bu şekilde olmaz. Önce hedefimizi belirleyeceğiz ardından da iletişim stratejini oluşturacağız. Sonrası bende… merak etme.

Lider İletişimi

En önemli şey, süreklilik. Mesajımızı hedef kitlemize doğru bir şekilde, en etkili kaynaklardan iletmeliyiz. Güçlü yönlerin ne? Senin liderlik anlayışın nasıl?

Kurumsal Algı Yönetimi

Bu işe stratejimizi belirleyerek başlayalım. Neredeyiz, nereye gidiyoruz, nerede olmak istiyoruz? 

Kurumsal algı süreklilik gerektirir.

 

Etkinlik ve Bütçe Yönetimi

İletişimin güçlü olması etkinlik ve organizasyon mesajlarının hedef kitleye en doğru şekilde iletilmesi ile gerçekleşir. En doğru mesajı en uygun şekilde verelim.

Marka İtibar Yönetimi

Kendini nasıl göstermek sitiyorsun? tüm olumsuzlukların, eksikliklerin nedeni sence ne olabilir?

Kendini keşfet!

“Gerçek ol, içten ol ve iletişimde olduğun herkese değer ver…”

İstanbul Teknik Üniversitesi

EYLÜL 2020 – DEVAM EDİYOR 

İTÜ bünyesinde doğrudan rektörlüğe bağlı olarak oluşturulan İletişim Direktörlüğü üniversitenin tüm tanıtım, iletişim ve etkinlik süreçlerini yönetmekle görevli. Üniversitenin iletişim stratejisinin belirlendiği ve uygulandığı bu direktörlükte iletişim direktörü rektör danışmanı unvanı ile kritik bir görev üstleniyor. Direktörlük altında toplanan 6 ofis var ve bu ofislerin uyum içinde çalışması ile etkin bir iletişim stratejisi oluşturulabiliyor. 60 kişilik bir ekip direktörlük bünyesinde görev alıyor. Sorumlu Olduğum Alanlar;

Medya ve İletişim Ofisi

Mezunlarla İletişim Ofisi

Tanıtım Ofisi

Görsel İletişim Ofisi

Etkinlik ve Protokol Ofisi

İTÜ Radyosu

Deneyim...

İletişim Direktörlüğü
2020 - Devam Ediyor
Rektör Danışmanı
2020 - Devam Ediyor

Deneyim...

Kurumsal İletişim Direktörü
2017 - 2020
Business Diplomacy
Genel Yayın Yönetmeni
2018 - 2020
Kurumsal İlişkiler ve Üye İlişkileri Direktörü
2019 - 2020

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
DEİK

Kurumsal İletişim
o Medya İlişki Yönetimi
o “Business Diplomacy” Genel Yayın Yönetmenliği
o Kurumsal Yayınlar Genel Yayın Yönetmeni
o Marka Yönetimi
o Bütçe Planlama
o Pazarlama ve Strateji Yönetimi
o Lider İletişimi (Konuşma Metinleri Yönetimi, Sosyal Medya Planlaması, Algı Stratejisi)
o Sosyal Medya Yönetimi (Tüm Sosyal Medya alanlarında strateji planlaması)
o Kurumsal Kimlik Yönetimi
o Organizasyon Yönetimi
o Kriz Yönetimi
o PR Ajansı Yönetimi
o Çizgi Altı Ajans Yönetimi
o Sosyal Medya ve Monitöring Ajans Yönetimi
o Kurumsal Tanıtım Filmleri Strateji Yönetimi
o Kurumsal Algı Araştırması Yönetimi
Başkanlık Ofisi
o Kurumsal Metinlerin yönetimi ve içerik Stratejisinin Oluşturulması
Üye İlişkileri ve Kazanımı Bölümü
o Yeni Üye Kazanımı için Strateji Geliştirme
o Kurucu Kuruluşlar ve Kurumsal Üyelerle İlişkiler
o Üye Tanıtım Planlamaları ve Strateji Geliştirme

Önemli faaliyetler:

• “Business Diplomacy” adı ile DEİK’in uluslararası kurumsal yayınını projelendirdim ve genel yayın yönetmenliğini üstlendim. Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Kültürel Diplomasi, Ticari Diplomasi gibi konuları öncelemekteyiz.
• Kurum tanıtımı kapsamında “DEİK ile Ticari Diplomasi” adı ile bir TV programı projelendirdim ve EKOTÜRK kanalında 45 bölüm yayınlandı.
• Kurum tanıtımı kapsamında “DEİK ile Dış Ekonomik İlişkiler” adı ile bir TV programı projelendirdim ve NTV kanalında 20 bölüm yayınlandı.
• DEİK Kurumsal Tanıtım stratejisini oluşturdum. Medya ve bütçe planlamasını gerçekleştirdim.
• DEİK Kurumsal Algı Araştırması sürecinin yönetimini gerçekleştirdim. Yaklaşık 6 ay süren proje öncesinde ilgili kişilerle görüşme, teklifleri alma ve değerlendirme, çalışılacak ekibi yönlendirme, sonuçları yönetim kuruluna sunma ve Algı araştırmasına göre yeni stratejiler oluşturma süreçlerini yönettim.
• DEİK Kurumsal İletişim, çizgi altı, Sosyal Medya ve PR Ajanslarının belirlenmesi sürecini takip ettim. Gerekli ajansların çalışmalarını yönettim.
• DEİK’in büyük çaplı iş forumları, yurtdışı seyahatleri ve toplantıları için iletişim planı oluşturdum ve organizasyon süreçlerini yönettim.
• DEİK için hazırlanan kurumsal tanıtım filmlerinin tüm süreçlerini yönettim ve senaryolarını hazırladım.

MÜSİAD

2010 – 2017 

Sorumlu olduğum alanlar:

 • Kurumsal İletişim
  • Medya İlişki Yönetimi
  • Lider İletişimi
  • Sosyal Medya Yönetimi
  • Kurumsal Kimlik Yönetimi
  • Organizasyon Yönetimi
  • Kriz Yönetimi
 • Sektör Kurulları ve İş Geliştirme
  • Sektörel Veri Yönetimi
  • Kamu ve İş Dünyası İlişki Yönetimi
 • Araştırmalar ve Yayın
  • Yayın öncesi hazırlık yönetimi
  • Kurumsal Yayın Takibi
  • Kurumsal Araştırma Yönetimi
  • Arşiv Yönetimi
  • Kurumsal Metin Yönetimi
  • Yayın Baskı ve Dağıtım
 • Eğitim ve Kültür
  • Kurumsal Eğitim Takvimi Yönetimi
  • Kültür Politikaları Yönetimi
  • Kültürel Organizasyonlar Yönetimi
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Genel Başkan İletişimi

Önemli faaliyetler:

• 2014 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO’nun tüm iletişim ve organizasyon sorumluluğu ve yönetimi, • 2015 yılında gerçekleştirilen “MÜSİAD Vizyoner’15 Sektörler Zirvesi” organizasyonunun tüm sorumluğu ve yönetimi, • MÜSİAD bünyesinden hazırlanan tüm yayınların içerik, yayına hazırlık ve baskı süreçlerini sorumluluğu ve yönetimi, (Yılda 12 – 14 arasında ekonomik, sosyal ve kültürel yayın hazırlanmaktadır.) • MÜSİAD Çerçeve Dergisi (Ekonomi ve İş Dünyası) Yayın Yönetmenliği (Yılda 6 sayı hazırlanıyor, 10.000 adet basılıyor ve MÜSİAD Üyeleri, teknokrat ve bürokratlara gönderiliyor.) • MÜSİAD görsel ve video arşivini organize etmek (2012 yılında bu sorumluluğu üstlendiğimde MÜSİAD’ın düzenli bir arşivi yoktu. Tüm kurgusunu projelendirdim ve uluslararası standartlarda bir arşiv sistemi oluşturduk. Bu sebeple sonraki süreçte de arşiv benim kontrolümde kaldı.) • MÜSİAD (Kültür, Sanat ve Eğitim) Akademisi Yıllık takvimini oluşturmak, düzenlemek ve gerekli çalışmaları koordine etmek. MÜSİAD Üyeleri için uygun eğitimleri oluşturmak. • MÜSİAD’ın farklı konulardaki araştırmalarını akademi dünyası ile birlikte koordine etmek ve yapılan araştırmalarının sonuçlarının üyelerle paylaşılmasını sağlamak. • MÜSİAD Genel Başkan konuşma metinlerini koordine etmek, • MÜSİAD Genel Başkanı için bir iletişim stretejisi oluşturmak, basın iletişimini koordine etmek, • MÜSİAD Stratejik planı ve iletişim stratejisini takip etmek, • MÜSİAD Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda doğru strateji kurum çalışmalarını yönetmek. • MÜSİAD Kurumsal İletişim ve tasarım planlarını koordine etmek, • MÜSİAD Özel Kalem Müdürlüğünün çalışmalarını koordine etmek, • MÜSİAD adına hazırlanan her türlü görsel, yazılı ve dijital materyalleri koordine etmek, • MÜSİAD sosyal medya hesaplarını yönetmek, • 2015 yılında, MÜSİAD’ın 25. Yılına özel olarak “25 Yılın Hikayesi” isimli kitabı hazırladım. Bu kitapta MÜSİAD’ın 12 kurucusu başta olmak üzere 60 farklı kişilerle sözlü mülakatlar yaparak yakın tarihimizi yazılı hale getirdim.

Deneyim...

Genel Sekreter Yardımcısı
2015 - 2017
Eğitim, Kültür ve Yayın Yöneticisi
2014 - 2015
Araştırmalar ve Yayın Yöneticisi
2012 - 2014
Araştırmalar ve Yayın Koordinatörü
2010 - 2012

Deneyim...

Proje Yürütücüsü/Sorumlusu
2009 - 2010

İDEAL Gençlik Merkezi

2009 – 2010

 • İDEAL Gençlik Merkezi projesinin oluşturulması, tasarlanması ve uygulanması.
 • Yaşam Becerileri Eğitimlerinin verilmesi.

SEZA FM

2000 – 2003

 “Kitap Dostu” isimli radyo programının hazırlığı ve sunumu.

  “Ebruli” isimli kültür sanat programının hazırlığı ve sunumu.

Deneyim...

Program Yapımcısı ve Sunucu
2000 - 2003
İletişim nedir?
Her şeydir... 100%
Adem  Dönmez
Cümle Mühendisi